Busines-Handshake - kopieJEFFs Consultancy & Associatesis gespecialiseerd in het leveren van Organisatie-, Management- en ICT-Advies. Dit doen wij apart of in elke gewenste samenhangende combinatie. Hiertoe beschikken wij over een netwerk van ervaren en op verschillende vakgebieden gespecialiseerde professionals en consultants, die opereren op het raakvlak van Organisatie, Management en ICT.

 

Dienstverlening

JEFFs Consultancy & Associates staat voor hoogwaardige dienstverlening op het gebied van consultancy, training/coaching, interim-, project-, programma- & implementatie-management, en, onderzoeken & rapportages. Onderscheidend hierbij is de nadruk op de combinatie “organisatie, management, consultancy èn implementatie”. Deze vormt de basis voor het doorgronden en daadwerkelijk oplossen van strategische, maar ook tactische en operationele managementvraagstukken die zich voordoen in de aandachtsgebieden “organisatie, management en ICT”. Het accent wordt hierbij gelegd op werkstijl, prestaties, intellectueel vermogen, technologie en kwaliteit voor alle samenwerkende onderdelen die behoren tot het onderzoeksdomein. Onze benadering is veelal vanuit het kennisgebied Bedrijfskunde / ICT, maar kan ook multidisciplinair zijn, al naar gelang onze klanten daar behoefte aan hebben.

 

Business-Golden-EggMissie & Visie

JEFFs Consultancy & Associates hanteert als missie om voor organisaties toonaangevend te zijn in denkkracht en daadkracht, waarmee snel een innovatieve weg wordt ingeslagen naar duurzaam betere prestaties. Centraal in deze missie staat het concept Succes Management, waardoor telkens de meest optimale aanpak voor onze opdrachtgever wordt bewerkstelligd. De visie bij dit concept gaat ervan uit dat elke leider of manager streeft naar het behalen van successen in de praktijk, maar daarvoor de concepten, instrumenten en technieken aangereikt moet krijgen om de organisatie te sturen naar de gewenste situatie. Dit impliceert de realisatie van op succes gerichte doelen en innovatieve prestaties.

JEFFs Consultancy & Associates werkt graag, in een wederzijds gewenste vorm en intensiteit, mee aan de successen van uw organisatie.

 

Welkom bij JEFFs Consultancy & Associates. Uw Partner in Informatie- & ICT-Management!

Business-Group-Meeting

Mission-Statement-JCon-Samen-Succesvol

The Leading Consulting Agency for Success Management in Business!

Copyright © 2005-2016, JEFFs Consultancy & Associates, All rights reserved